Vyhodnocení letní soutěže

Konečně máme vyhodnocenou letní soutěž.

Fotky byly tak krásné, že bylo hodnocení pro porotu (3 osoby zcela mimo aerobik, tedy naprosto objektivní) velmi těžké.

Všechny děti, které se soutěže účastnily, obdrží sladkou odměnu (celkem 29).

Vybrané fotky zveřejněné na facebooku obdrží odměnu dle toho, kolik porotců je označilo. 1x označení = sladkost, 2x-3x označení = dáreček + sladkost.

Dále byla vybraná jedna fotka z řad rodičů, vybraný rodič obdrží klubové brýle a Eliška byla oceněna za největší množství soutěžních fotek.

Všem moc děkujeme za účast! Fotky byly nádherné!

Zpět