Příspěvky na aerobik

Jsme zapojeni v projektu, kdy je možné získat 2000Kč za pololetí na aerobik.

Projekt pomáhá českým i ukrajinským rodinám v tíživé finanční situaci s úhradou nákladů na volnočasové aktivity dětí. V projektu mohou rodiče získat příspěvek až 2000 Kč pro každé dítě na úhradu nákladů za kroužky a další aktivity ve volném čase ve 2. pololetí školního roku 2023/2024

Projekt je zaměřen na podporu rodin v ČR, které pobírají “přídavek na dít씓příspěvek na péči” či “odměnu pěstouna/ příp. příspěvek při pěstounské péči”. Další skupinou, pro kterou je projekt určen jsou ukrajinské rodiny, pobývající v ČR na základě víza strpění, nebo víza dočasné ochrany.

Celý systém funguje tak, že rodič požádá o přidělení příspěvku doložením potřebných dokumentů a následně po schválení vybere organizaci, které budou peníze převedeny . 

Prostředky pak lze použít na zaplacení  členských příspěvků

Bližší informace naleznete na webu projektu www.darujemekrouzky.cz

Zpět